Blodtrykskema

Blodtryk varierer hos alle mennesker fra dag til dag, også i løbet af dagen. Trykket er lavest ved hvile om natten. Download vores gratis’ blodtrykskema til daglig registrering af blodtrykket.

Ved fysisk anstrengelse eller psykisk stress stiger dit blodtryk. Dette er normale og forbigående stigninger, som ikke har negative virkninger. På grund af disse variationer er det meget vigtigt, at blodtryk bliver målt, når du er afslappet og efter faste procedurer. Man definerer derfor heller ikke et blodtryk som for højt, før det er målt for højt ved gentagne målinger

Inden målingen
For at få et godt resultat af en hjemmeblodtryksmåling er det vigtigt, at du:

ikke har røget 30 minutter før målingen
ikke har drukket kaffe 30 minutter før målingen
slapper af i 5 minutter, inden du starter målingen
Hvis du er i behandling med blodtrykssænkende medicin, skal du måle blodtrykket, inden du tager medicinen.

Sådan gør du
Sæt manchetten på overarmen et par cm over albuebøjningen.
Luftslangen skal være i midten og vende nedad. Manchetten må ikke stramme – du skal kunne få en finger ind mellem manchet og arm.
Lad armen, som blodtrykket skal måles på, hvile på bordet – armen skal være bar. Hvis du har rullet ærmet op, må det ikke stramme, da det kan give forkerte målinger.
Sid uforstyrret og bekvemt under målingen – du må ikke have korslagte ben og ikke tale eller bevæge dig under målingen.
Mål 3 gange – både morgen og aften
Mål dit blodtryk lige før morgenmaden. Mål dit blodtryk 3 gange med 1 – 2 minutters pause mellem hver måling.
Gentag målingen lige før aftensmaden, hvor du igen måler blodtrykket 3 gange med 1 – 2 minutters pause mellem hver måling.

Brug gennemsnittet af de sidste 2 målinger, og skriv dine måleresultater ned. Et normalt blodtryk ligger under 140/90 mmHg. Ved måling af blodtryk hjemme bør dit blodtryk være mindre end 130/80 mmHg.

Mål dit blodtryk de næste 3 dage på samme måde. Hvis dit blodtryk er for højt, bør du tale med din læge.Blodtrykskema til daglig registrering af blodtrykket.  Download her

Blodtrykskema hvor du kan registrer dit daglige blodtryk.